Digigrafier

Digigrafi, eller Giclée, är en teknik för att skriva ut konst i högsta kvalitet och mycket lång hållbarhet (hundratals år). Upplagan är kontrollerad till 50 ex per bild. Varje ex numreras och signeras av konstnären. Storlek 50 x 70 cm. Pris 2.500 kr